MOPED - 2 ÅRS MOTORGARANTI

1 Garantibestämmelser

1.1  Motorgarantin skyddar dig mot fel på motorn som kan härledas till fabrikations- eller ursprungsfel. 

1.2  För att garantin ska gälla ska fordonet ha servats regelbundet. 

2 Garantiernas omfattning

2.1  Garantin gäller i 2 år räknat från inköpsdatum.

2.2  Garantin omfattar inre motordelar så som vevaxel, lager, ventiler och ventilstyrningar (exklusive inslipning och justering), ventillyftare, ventilbrygga, vipparmar, oljepump, oljepumpsdrev, vevstake, kolv, kolvbult, kolvringar, bussningar, kamaxel, kamkedja, kamdrev, transmissionsdrev och transmissionslager.

3 Garantiernas undantag

3.1  Motorgarantin omfattar inte yttre komponenter som t.ex. förgasare, insugningsrör, avgassystem, kickpedal och växelförare.

3.2  Garantin omfattar inte el-komponenter som t.ex. elsystem, tändspole, batteri, CDI-box, statorplatta och startmotor.

3.3  Motorgarantin omfattar inte slitagedelar som t.ex. variatorrem, kedja, kedjedrev, variator, gaswire och bränsleledningar.

3.4  Garantin omfattar inte oxid eller rost på motordelar eller fel som orsakats av användande av felaktigt, gammalt eller förorenat bränsle.

3.5  Garantin gäller inte för fel som orsakats av brisfälligt underhåll, trimning, vårdslös körning eller andra fel som orsakats av oaktsamhet eller vanvård.