ATV - 6 MÅNADERS MOTORGARANTI

1 Garantibestämmelser
1.1  Motorgarantin skyddar dig mot fel på motorn som kan härledas till fabrikations- eller ursprungsfel. 

1.2  För att garantin ska gälla ska fordonet ha servats regelbundet. 

1.3  Motoroljan ska bytas innan fordonet tas i bruk första gången. Oljan som är i motorn vid leverans är en transportolja. Motorn ska köras in på låga varvtal under ca 5 timmar i intervaller av 20 min. Efter halva inkörningstiden ska motoroljan bytas. Efter 5 timmars inkörning ska motoroljan åter bytas.

1.4  Därefter ska motoroljan bytas efter max var 20 timmes körning.

1.5  Ventilspelet ska justeras efter eller vid behov under inkörningsperioden och därefter kontrollers och vid behov justeras efter var 20 timmes körning.

Garantiernas omfattning
2.1  Garantin gäller i 6 månader räknat från inköpsdatum.

2.2  Garantin omfattar inre motordelar så som vevaxel, lager, ventiler och ventilstyrningar (exklusive inslipning och justering), ventillyftare, ventilbrygga, vipparmar, oljepump, oljepumpsdrev, vevstake, kolv, kolvbult, kolvringar, bussningar, kamaxel, kamkedja, kamdrev, transmissionsdrev och transmissionslager.

Garantiernas undantag
3.1  Motorgarantin omfattar inte yttre komponenter som t.ex. förgasare, insugningsrör, avgassystem, kickpedal och växelförare.

3.2  Garantin omfattar inte el-komponenter som t.ex. elsystem, tändspole, batteri, CDI-box, statorplatta och startmotor.

3.3  Motorgarantin omfattar inte slitagedelar som t.ex. variatorrem, kedja, kedjedrev, variator, gaswire och bränsleledningar.

3.4  Garantin omfattar inte oxid eller rost på motordelar eller fel som orsakats av användande av felaktigt, gammalt eller förorenat bränsle.

3.5  Garantin gäller inte för fel som orsakats av brisfälligt underhåll, trimning, vårdslös körning eller andra fel som orsakats av oaktsamhet eller vanvård.